Verkstadsföretag i Sörmland.

Obj. Nr: 8005
Ort: 
Område: Södermanland
Företagstyp: Mekanisk verkstad 
Företaget är mycket vällokaliserat till ett expanderande industriområde
i en större tätort med närhet till såväl riksväg som tågförbindelse.
Omfattande, ändamålsenlig och modern maskinpark
Omsättning: Ca 18 MSEK/år
Antal anställda: Ägarna + 13 anställda.
Flyttbart?: Nej.

Pris: 5 MSEK för inkråmet.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Svets- och smidesföretag i Östergöland.

Obj. Nr: 7039
Ort: Konfidentiellt
Område: Östergötland
Företagstyp: Smides- och servicearbeten
Omsättning: Ca 14 MSEK/år
Antal anställda: Ägarna + sex fast anställda.
Flyttbart?: Ja

Pris: 3 MSEK för bolaget + del i företagets framtida utveckling

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Martin Larsson i Pålsboda.

Martin Larsson är ett välkänt varumärke och har sedan 1934 konstruerat och tillverkat tryckkärl och värmeväxlare, vilket innebär mycket kvalificerade svetsningsarbeten i många olika material.

Detta företag är nu sålt.

Obj Nr: 6991
Ort: Pålsboda
Område: Industriområde

Företagstyp: Mekanisk verkstadsinustri
Verksamhet: Konstruktion och tillverkning
Omsättning: Ca 24 MSEK/år

Antal anställda: 12 svetsare
Flyttbart?: Nej

Pris: 5 MSEK

© 2018 FöretagsFörmedlingen AB.
All Rights Reserved.

FöretagsFörmedlingen AB

Saltängsgatan 21 A, 602 22 Norrköping

Tel: 011-23 88 50, Mobil: 0705-22 69 49

www.foretagsformedling.se

rp@foretagsformedling.se

Nya medarbetare sökes till lokalkontor i övriga landet