Industrifastighet vid E20 ca 3 mil från Göteborg.

Obj. Nr: 8010
Ort: Västra Götaland
Område: Industriområde vid E20
Fastighetstyp: Snickerifastighet
FastighetsarealCa 4 000 kvm
Lokalyta: Ca 1 400 kvm.

Pris: 7,5 MSEK inklusive samtliga inventarier.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Utvecklingsfastighet i Dalarna.

Obj. Nr: 7095
Ort: 
Område: Dalarna
Utvecklingsfastighet i Dalarna. Belägen med mycket centralt läge i större tätort.
Används idag som hotell med restaurang, men kan göras om till vård, omsorgs- eller äldreboende.
Total lokalyta ca 4 000 kvm. Ytterligare expansion möjlig.

Pris: 16 250 000:- eller högstbjudande.

Observera att fotografiet ej visar objektet pga rådande sekretess.

Den här fastigheten är inte längre till salu.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Utvecklingsfastighet i Östergötland

Obj. Nr: 8001
Ort: Sekretess
Område: Östergötland
Fastighetstyp: Hotell- och konferensfastighet
Väl fungerande hotellfastighet belägen i en större ort i Östergötland. Fastigheten är byggd på 50-talet, om- och tillbyggd på 70-talet och mycket centralt belägen. Lokalytan är ca 6 000 kvm.

Denna fastighet är nu såld.

Pris: 10 MSEK eller högstbjudande.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Verkstadsfastighet, f.d. bensin-station i Vingåker.

Obj. Nr: 7088
Ort: Vingåker
Område: Centrum
Byggnaden innehåller butik, kontor, pentry, två WC, verkstad, billyft, smörjgrop och förråd. På tomten finns även ett kallförråd.
Byggnadsyta: ca 300 kvm.
Tomtyta: ca 2.500 kvm.

Fastigheten är just nu inte till salu.

Pris: 1 700 000:- .

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Fastigheten Sunnansjö 63:13 i Ludvika.

Fastigheten Fröland 4:37 (Lisagården) i Härnösand.

Obj. Nr: 7067
Ort: Härnösand
Område: Fröland 
Fastighetstyp: Fastighet med tre enfamiljsvillor och stor markareal.
Fastigheten, som kallas Lisagården, ligger ca 8 km utanför Härnösands centrum. Arealen är ca 48 000 kvm och är till största delen outnyttjad. 
I anslutning till vägen ligger tre enfamiljsvillor med en boarea om 180 kvm, 170 kvm och 85 kvm dvs totalt 435 kvm. Samtliga är uthyrda till privatpersoner enligt bifogade hyreskontrakt, bilagor 4 – 6. Bebyggelsen är utförd som en liten bygemenskap, se bilaga 7. Hyreskontrakten ger en total intäkt på ca 186 000 kronor/år. Hyresgästerna svarar för samtliga driftkostnader.
Den stora, och hittills outnyttjade arealen, ger goda möjligheter till framtida utveckling och avkastning. Till fastigheten hör även rätt till jakt.

Denna fastighet är inte längre till salu.

Pris: 2,2 MSEK för fastigheten.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Fastigheten Sunnansjö 63:13 i Ludvika.

Obj. Nr: 7062
Ort: Ludvika
Område: Grangärde 
Fastighetstyp: Hotell- och konferensfastighet

Denna fastighet är inte längre till salu.

Fastigheten, som kallas Morhagen, ligger med egen strand vid sjön Väsman i Ludvika kommun i Dalarna. På fastigheten finns ett antal skilda byggnader från olika tidsepoker. Huvudbyggnaden innehåller bl.a. 24 hotellrum, konferens-avdelning, kök, matsal, reception, sällskapsrum, relaxavdelning med bastu och duschar m.m.

Pris: 9 MSEK för fastigheten med inventarier.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Skogsfastighet ca 3 mil från Örnsköldsvik.

Obj. Nr: 7051
Ort: Bredbyn
Fastighet: Norrböle 17:9
Beskrivning: På fastigheten, som har en areal om ca 70 ha, finns förutom skog en grustäkt och en stugby..
Eventuellt kan fastigheten överlåtas i bolagsform

Pris: 5 MSEK för fastigheten eller högstbjudande.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!


Fritidsfastighet/permanentboende i S:t Annas skärgård, Söderköping.

Obj. Nr: 7023
Ort: Söderköping
Område: S:t Anna

Gåsviksgården.
Välkommen till Sveriges vackraste? skärgård. Här finner du ett stort och välbyggt hus med flera olika sidobyggnader och ett mycket ogenerat läge. Mycket lämpligt för den stora familjen eller för företagaren, som vill förena boende med verksamheten. Fastigheten nyttjas f.n. som permanentbostad, men kan givetvis även användas som en exklusiv fritidsfastighet.

Boyta: ca 300 kvm
Tomtyta: ca 25.000 kvm 

Denna fastighet är inte längre till salu.

Pris: 7 MSEK .

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!


Fastighet vid Göta Kanal.
Lämplig som restaurang, vandrarhem eller liknande.

Obj. Nr: 7003
Ort: Norsholm
Område: Slussvägen

Denna fastighet är inte längre till salu.

Nybyggd (2008) fastighet i två plan med restaurang, butik och kontor samt kylar och styckningsrum för köttanläggning.
Tomtarea 1 307 kvm. Tomten är friköpt.
Huvudbyggnad i två plan. Hiss finns.

Pris: 4,9 MSEK

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Fastigheten Statorn 19 i Norrköping är nu såld.

Obj Nr: 6985
Ort: Norrköping
Område: Butängen

© 2023 FöretagsFörmedlingen AB.
All Rights Reserved.

FöretagsFörmedlingen AB

Garvaregatan 4B, 602 21 Norrköping

Tel: 011-23 88 50, Mobil: 0705-22 69 49

www.foretagsformedlingen.se

rolf@foretagsformedlingen.se

Nya medarbetare sökes till lokalkontor i övriga landet