Referenser

Referenser avseende genomförda företagsförsäljningar av FöretagsFörmedlingen AB.

Ett långt samarbete
Jag har haft förmånen att jobba med Rolf under ett långt uppdrag i samband med försäljning av en industriell verksamhet. Rolf har utmärkta kunskaper inom det ekonomiska området, vilket  gör att affären från början får ett stabilt upplägg. Parat med ett brett kontaktnät och god social förmåga skapar Rolf förutsättningar för trygga och bra affärer där båda parters intresse tas tillvara på ett balanserat sätt.
Lars Cederulf
Coor Service Management AB

Referenser avseende genomförda överlåtelser.
På våren 2007 var ABIC Kemi AB till försäljning. Rolf Pettersson, FöretagsFörmedlingen AB i Norrköping, handlade försäljningen. Vi kände från första stund stort förtroende för Rolf. Vi fick saklig information och klara besked. Rolfs professionella kompetens kändes också trygg. Affären genomfördes och i juni 2007 tillträdde vi som nya ägare. På våren 2008 förvärvade vi också den fastighet som ABIC bedrev verksamheten i. Rolf Pettersson handlade även denna affär vår fulla belåtenhet. Vi kan varmt rekommendera Rolf Pettersson, FöretagsFörmedlingen AB. Nicklas och Kjell-david Johnson ABIC Kemi AB    

We are delighted that the sale of our land and buildings has now completed. The entire process was handled by Mr Pettersson, from marketing the property right through to completion of the transaction. Given the relatively remote location of the property and the poor market conditions prevailing, we were impressed with the quality of potential buyers introduced by Mr Pettersson and his guidance throughout the process.
Colin Waudby
Clear Edge Sweden AB

© 2023 FöretagsFörmedlingen AB.
All Rights Reserved.

FöretagsFörmedlingen AB

Garvaregatan 4B, 602 21 Norrköping

Tel: 011-23 88 50, Mobil: 0705-22 69 49

www.foretagsformedlingen.se

rolf@foretagsformedlingen.se

Nya medarbetare sökes till lokalkontor i övriga landet