Leveransbageri i Ösergötland.

Obj. Nr: 8004
Ort: Konfidentiellt
Område: Östergötland
Företagstyp: Bageri 
Leveransbageri i Östergötland.
Företaget är mycket vällokaliserat i en större tätort.
Omfattande och ändamålsenlig maskinpark.
Omsättning: Ca 12 MSEK/år
Antal anställda: Ägarna +  11 anställda.
Flyttbart?: Nej.

Detta företag är nu sålt.

Pris: 1,2 MSEK för inkråmet.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Götlunda Cementvarufabrik.

Obj. Nr: 7093
Ort: Arboga
Område: Lunger
Verksamhet: Bolagets bedriver produktion och försäljning av cementvaror bl.a. brunnsringar, lantbruksrör, muff-rör, passdelar och lock. Även specialprodukter tillverkas efter beställning. En viss mindre produktion av konsumentvaror bl.a. kantstöd till trädgårdar finns.Man säljer också slamavskiljare, infiltration, markbäddar, fosforfällor, doserare, fällningskemikalier, lecasten, fiberduk och vägtrummor.
Företagstyp: Cementvarufabrik 
Omsättning: Ca 7 MSK/år
Antal anställda: Fem anställda.
Flyttbart?: Nej.

Detta företag är nu sålt.

Pris: 5 MSEK för inkråmet eller aktierna.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Gårdsslakteri med egen fastighet.

Obj. Nr: 7084
Ort:  Högsby
Område: Kalvenäs
Företagstyp: Butik och verkstad
Verksamhet: Gårdsslakteri. Slakteriet är KRAV godkänt och byggdes år 2012. Verksamheten består idag av legoslakteri av nöt, gris, lamm, get och återtag av vilt. Slakteriet är även godkänt för hästslakt. 
Omsättning: Ca 5 MSEK/år
Antal anställda: Ägaren + 2½ anställda.
Flyttbart?: Nej.

Detta företag är inte längre till salu

Pris: 4,5 MSEK för inkråmet. 

Möjlighet finns att även förvärva den jordbruksfastighet, där slakteriet är beläget.
Begärt pris för båda objekten är totalt 7,5 MSEK.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Norrköpings Bilskrot.

Obj. Nr: 7063
Ort: Norrköping
Område: Fjärilsgatan och Händelö
Företagstyp: Bildemontering och försäljning av reservdelar
Omsättning 2016: Ca 6,5 MSEK/år
Antal anställda: Ägaren + sju anställda.
Flyttbart?: Nej.

Detta företag är inte längre till salu

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Minor Screen AB i Linköping.

Obj. Nr: 7031
Ort: Linköping
Område: Tornby Industriområde
Företagstyp: Reklam, profilering och tryckeri
Verksamhet: Produktion och försäljning av det mesta, som ett företag kan behöva inom profilering. Ambitionen är att hjälpa kunderna att utveckla sina idéer till färdiga produkter på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt utan att ge avkall på kvalitén.
Omsättning: Ca 3,7 MSEK/år
Antal anställda: Ägarna + en anställd
Flyttbart?: Ja

Detta företag är nu sålt!

Pris: 975.000:- för inkråmet.

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

Bageri i Östergöland.

Obj.nr.: 7077

Bageri med leveranser till såväl egna butiker som externa kunder. Bland kunderna finns butiker, caféer, hotell och restauranger. 
Totalt antal externa kunder är ca 35 st. 
Förhyrda lokaler om ca 260 kvm i större stad med möjlighet till kraftig expansion.
Företagstyp: Bageri
Omsättning: Ca 12 MSEK/år
Antal anställda: Ägaren + 11 anställda.
Flyttbart?: Nej.

Detta företag är nu sålt.

Pris: 1,2 MSEK + ersättning för varulager. 

Var vänlig skicka mer information om detta objekt!

© 2023 FöretagsFörmedlingen AB.
All Rights Reserved.

FöretagsFörmedlingen AB

Garvaregatan 4B, 602 21 Norrköping

Tel: 011-23 88 50, Mobil: 0705-22 69 49

www.foretagsformedlingen.se

rolf@foretagsformedlingen.se

Nya medarbetare sökes till lokalkontor i övriga landet