Företag till salu

Vill du sälja ditt företag?

Så hjälper vi dig att värdera och sälja ditt företag

Du som vill sälja ett eller flera företag är välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring hur en försäljning går till om du väljer att anlita oss. I våra tjänster ingår även en värdering av ditt företag.

Så arbetar vi när vi hjälper dig att sälja ditt företag

Vi börjar alltid med analys och värdering av det företag som ska säljas. Med detta som grund upprättar vi en företagsbeskrivning och påbörjar marknadsföringen enligt dina önskemål. Om du vill att försäljningen ska ske under sekretess, kan vi säkerställa detta på olika sätt.

Vårt åtagande innebär att vi tar ansvar för hela förmedlingsprocessen. Vi hjälper dig med allt från en första visning till förhandlingar, kontrakt och överlåtelse. Under hela processen får du kontinuerlig rapportering om hur arbetet fortskrider. Vi bistår dig med regelbundna veckorapporteringar (oftare om du vill det) och delger dig självfallet all korrespondens.

En av Sveriges mest erfarna företagsförmedlare

Rolf Pettersson är en av Sveriges mest erfarna företagsmäklare, han har varit med i branschen sedan 1979 och medverkat vid närmare 400 kvalificerade företagsöverlåtelser. Bland hans mer spektakulära uppdrag kan nämnas försäljning av en polsk bank, samt ett flertal kommersiella fastigheter i England, Holland och Sverige.

Hör gärna av dig för att få referenser från tidigare kunder eller läs själv vad några av våra kunder säger om oss. Sälj ditt företag med hjälp av oss - vi garanterar att du alltid får kompetent och professionell handläggning. Kontakta oss gärna om du har frågor om hur vi kan hjälpa dig med företagsförmedling, du når oss enklast via vår mejl: rp@foretagsformedling.se.

Två lyckliga säljare och två glada köpare blev resultatet efter en av FöretagsFörmedlingen AB väl genomförd överlåtelse.

© 2023 FöretagsFörmedlingen AB.
All Rights Reserved.

FöretagsFörmedlingen AB

Garvaregatan 4B, 602 21 Norrköping

Tel: 011-23 88 50, Mobil: 0705-22 69 49

www.foretagsformedlingen.se

rolf@foretagsformedlingen.se

Nya medarbetare sökes till lokalkontor i övriga landet