Vårt senaste förmedlingsuppdrag är en...

Publicerad 2017-12-13, 17:07

VVS-installatör i trakten av Södertälje. 
Företaget etablerades 2009 och har idag fyra fast anställda samt ca 15 inhyrd personal.
Omsättningen uppgår till ca 6 MSEK.
Av åldersskäl önskar nu ägaren avyttra rörelsen. Begärt pris för inkråmet är 1,5 MSEK.

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan publicering

© 2018 FöretagsFörmedlingen AB.
All Rights Reserved.

FöretagsFörmedlingen AB

Saltängsgatan 21 A, 602 22 Norrköping

Tel: 011-23 88 50, Mobil: 0705-22 69 49

www.foretagsformedling.se

rp@foretagsformedling.se

Nya medarbetare sökes till lokalkontor i övriga landet